serious game stagebegeleiders

VIO MIO – serious game voor stagebegeleiders Hoe zorg je dat stagebegeleiders in de verloskunde op een prikkelende manier reflecteren op hun eigen houding en handelen? Simpel, je laat ze het VIO MIO spel spelen! VIO MIO is een serious game die je als reflectieinstrument kunt inzetten. Het maakt stagebegeleiders bewust van hun eigen houding … Read More

bijscholing voor counselors

Bijscholing Samen op Reis De MIO bijscholing Samen op Reis is gericht op het optimaliseren van de algehele kwaliteit van counseling prenatale screening (PNS) door verloskundigen. De focus ligt op het leren bieden van counseling op maat door het herkennen en begeleiden van verschillende typen zwangeren en hun partners. Deze bijscholing werkt via onderlinge uitwisseling … Read More