VIO MIO - serious game voor stagebegeleiders

Hoe zorg je dat stagebegeleiders in de verloskunde op een prikkelende manier reflecteren op hun eigen houding en handelen? Simpel, je laat ze het VIO MIO spel spelen! VIO MIO is een serious game die je als reflectieinstrument kunt inzetten. Het maakt stagebegeleiders bewust van hun eigen houding en handelen bij de student die zij begeleiden.

Deze game is het zusje van de MIO-bijscholing ‘Samen op Reis’, een serious game over counseling prenatale screening. Bij VIO MIO lieten we een aantal succesvolle spelelementen terugkomen. En dat werkte. VIO MIO werd door 10 communicatiedocenten van de opleidingen Verloskunde uit Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Maastricht (#AVAG, #AVM #VAR ) gegeven op de Landelijke Opleidersdag van de Samenwerkende Verloskunde Opleidingen (SOV). Heel mooi om te zien hoe zij - in de rol van spelleider - de 120 stagebegeleiders spelend hebben laten reflecteren.

Deze middag liep ik rond als vliegende keep, maar veel hoefde ik niet te doen. Het spel speelde zichzelf. Ik hoefde alleen maar te genieten van dat wat ik zag gebeuren: mensen die op een hele natuurlijke en spelende manier aan het leren waren.

Ik ontwikkelde dit spel in samenwerking met Joyce Kors van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. Speciaal voor de tweede landelijke opleidersdag stagebegeleiders in de verloskunde.