Opwegwijzer

De Opwegwijzer is een routekaart voor prenatale screening. Hij is bedoeld om de communicatie met zwangeren over keuzemomenten rondom prenatale screening inzichtelijk te maken. De Opwegwijzer wordt nu al ingezet tijdens de bijscholing Samen op Reis en bij het onderwijs van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). De Opwegwijzer kan op verzoek worden uitgebreid tot een een gehele visualisatie van het zorgpad van de zwangerschap.

 

De tool is doorontwikkeld vanuit het ontwerpend onderzoek #jouwkeuzeonzezorg. Door te werken met paper prototypes werden diverse kleine ontwerprondes doorlopen. Zo kon het prototype van de Opwegwijzer steeds worden getest en aangepast om tot de juiste ontwerprichting en een uiteindelijk aansluitend ontwerp te komen. De Opwegwijzer is tijdens consulten getest in vier verloskundigenpraktijken en aangepast tot een definitief ontwerp.