#jouwkeuzeonzezorg

Het ontwerpend onderzoek #jouwkeuzeonzezorg nam counseling en het besluitvormingsproces bij prenatale screening onder de loep in het werkgebied van Noord-Oost Nederland. Dat gebeurde met diverse interventies vanuit het perspectief van zowel de counselor als de zwangere. Doel was om inzicht te bieden in de wensen, aannames en beleving van beide gebruikersgroepen en om zo het besluitvormingsproces in kaart te brengen.

Methodiek
#Jouwkeuzeonzezorg is een ontwerpend kwalitatief onderzoek, gebaseerd op de principe van design thinking. Deze methodiek biedt handvatten om complexe problematiek vanuit menselijk perspectief te benaderen.

Anders dan bij academisch kwantitatief onderzoek, staan bij deze vormen de ervaring en beleving van verschillende gebruikers steeds centraal. Bovendien wordt er niet vóór, maar mét de doelgroep gewerkt (co-creatie). Het ontwerpend onderzoek leverde rijke inzichten op.

Partners
#Jouwkeuzonzezorg heb ik samen met Joost Bos uitgevoerd. Het werd gefinancierd door het Kwaliteitsfonds Prenatale Screening van het UMCG en ondersteund door een klankbordgroep met o.a. SPSNN, KNOV, RIVM en AVAG.

Wil je meer weten over dit project, of de gehele rapportage inzien?
Neem dan contact met mij op.