infographic prenatale screening

Infographic prenatale screening Prof.dr. Lidewij Henneman bekleedt voor 5 jaar de leerstoel ‘Het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van genetische testen rondom zwangerschap en geboorte’. De leerstoel is ingebed bij afdeling klinische genetica van Amsterdam UMC. In oktober 2021 vond haar oratie plaats. Bij dit project zijn haar verhaal en missie vertaald naar een infographic en … Read More

keuzehulp de Opwegwijzer

Opwegwijzer De Opwegwijzer is een routekaart voor prenatale screening. Hij is bedoeld om de communicatie met zwangeren over keuzemomenten rondom prenatale screening inzichtelijk te maken. De Opwegwijzer wordt nu al ingezet tijdens de bijscholing Samen op Reis en bij het onderwijs van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). De Opwegwijzer kan op verzoek worden uitgebreid … Read More