Bijscholing Samen op Reis

De MIO bijscholing Samen op Reis is gericht op het optimaliseren van de algehele kwaliteit van counseling prenatale screening (PNS) door verloskundigen. De focus ligt op het leren bieden van counseling op maat door het herkennen en begeleiden van verschillende typen zwangeren en hun partners. Deze bijscholing werkt via onderlinge uitwisseling van ervaringen (groepsreflectie), zelfreflectie gericht op het eigen functioneren als counselor en het door intervisie ontwikkelen van inzichten om tijdens counseling over PNS in de dagelijkse praktijk in te zetten.

Samen op Reis is een serious game. De deelnemers gaan met elkaar op pad, komen elkaar én zichzelf tegen en leren van elkaar door uit te wisselen en te reflecteren.

 

Gezamenlijk onderzoeken zij hun eigen en elkaars vooroordelen, ervaringen en opvattingen op een spelende en enigszins ontregelende manier.

Deze bijscholing is ontwikkeld samen met Joost Bos en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), die de inhoudelijk expertise heeft ingebracht.

 

Wil je meer weten over deze bijscholing?