Infographic
prenatale screening

Prof.dr. Lidewij Henneman bekleedt voor 5 jaar de leerstoel ‘Het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van genetische testen rondom zwangerschap en geboorte’. De leerstoel is ingebed bij afdeling klinische genetica van Amsterdam UMC. In oktober 2021 vond haar oratie plaats.

Bij dit project zijn haar verhaal en missie vertaald naar een infographic en visuals die een rode draad vormden tijdens de oratie. Ze laten zien dat alle testen rondom zwangerschap met elkaar verbonden zijn. En dat het belangrijk is om het gehele plaatje voor ogen te houden, inclusief alle mogelijk routes die daarin bewandeld worden met ruimte voor de individuele keuzes.