visie

Mijn rol als ontwerper gaat verder dan het scheppen van een oplossing. Het gaat juist over het vormgeven en begeleiden van verandering en transitie. Deze methode heet ‘design thinking’ en is bedoeld voor het oplossen van complexe problemen. En het vormgeven van oplossingen daarvoor zowel in de zorg als daarbuiten.

Voor mij is de oplossing zelf slechts het sluitstuk van het ontwerpproces. Allereerst moeten het probleem zelf en de belangen en wensen van alle gebruikers goed in kaart worden gebracht.

Want alleen door de gebruiker centraal te stellen, kom je tot antwoorden en oplossingen die echt werken. In mijn samenwerkingen streef ik er dan ook naar om met alle betrokkenen te onderzoeken hoe de zorg beter kan. En vooral hoe dat kan binnen alle protocollen, medische kaders en snelle ontwikkelingen van de dagelijkse praktijk.

Ontwerpen doe je samen. Doe je mee?

over Iris

Ik geloof er sterk in dat je altijd jezelf meeneemt in alles wat je doet. In mijn missie in de geboortezorg combineer ik mijn twintig jaar werkervaring als visueel strateeg, ontwerper en HBO-docent dan ook met mijn eigen levenservaring. Ik geloof in verandering waarbij kracht, kwetsbaarheid en zachtheid de basis vormen. Het zijn waarden die ook binnen alle diensten in het zorgsysteem horen, maar niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Met mijn empathie en creativiteit wil ik daaraan bijdragen.

Vanuit mijn drive om te innoveren, sluit ik graag aan bij mensen en organisaties die ook willen werken aan een omgeving die optimaal bijdraagt aan het welbevinden van zwangeren. Aan zwangerschappen waarbij de zwangere en hun partner hun eigen pad bewandelen. En waar het zorgsysteem dienend is, met de verloskundige als partner ernaast.