“Met mijn empathie en creativiteit
draag ik graag bij aan de verbeteringen in de geboortezorg.”